Important Rules and Cases of #13 BBM – 2024

*** Türkçe metin aşağıdadır..

Many common rules and traditions have been occurred regarding to BBM which’s been made regularly for 12 years. The only aim was bringing VW Bus Lovers together in a country every year. There have been many friendships during these years through BBM and there were many rule adds, removes and changes according to the organization place to make the meetings better.

The organization wants you to contribute living this culture by making friendships and spending a few
days with Bus Lovers from Balkan Countries.

Here are the rules and important cases of meeting:

 • All vehicles and participants should register at the camping reception.
 • Organization committee will be Anatolia Bus Club
 • Registrations will be made with your passports and Id’s.
 • Whom joined the meeting will be considered accepted the fees. Prices are valid between 5 July morning 7 July noon. No fee changes either participants come late or leave early.
 • There will be surprise gifts and meeting materials during registration.
 • Organization committee has rights to resist, forbid or take out the person who will threat participants’ security or in a bad attitude.
 • Speed limit is 5 km. in the camp place.
 • It is not allowed to listen to the music loudly and to test cars in resting hours (24:00-08:00).
 • All participants has to watch out their own belongings. Organization Committee won’t be responsible of losses or suffers.
 • Keep clean the camp area!!!
 • Organization Committee reserves the rights to change the program. Organizers’ decisions are valid in all issues.
 • All VW Buses and the all other vehicles (specially came from abroad) have to obey traffic rules of Turkey.
 • Every pet has to be owned a collar in the camp place. Please don’t forget to clean your pets poo.
 • You can use a barbecues in the camp area.
 • Electricity usages will be controlled by the Organization Committee. Please inform before using high current devices.
 • Whom joined the meeting will be considered accepted the rules above.
 • Organization Committee is working for a safe, pleasant and peaceful meeting. Nevertheless, it is very important to obey all rules above to keep this culture and have a good meeting.
 • Every participant who is attending the meeting will agree the rules above and sign this notice when register.

Thanks for attendance!

#13 BBM – 2024 Önemli Kurallar ve Bilgilendirme

12 yıldır düzenli olarak yapılan Balkan Bus Meeting ile ilgili birçok ortak kural ve gelenek oluşmuştur. Tek amaç her yıl bir ülkede VW Bus Severleri buluşturmaktır. BBM aracılığıyla bu yıllarda pek çok dostluklar oluştu ve toplantıları daha iyi hale getirmek için organizasyon yerine göre birçok kural ekleme, çıkarma ve değişiklik yapıldı. Organizasyon sizden Balkan ülkelerindeki VW Bus severlerle dostluklar kurarak ve birkaç gün geçirerek bu kültürün yaşamasına katkıda bulunmanızı istiyor. İşte toplantının kuralları ve önemli durumları:
 • Tüm araçların ve katılımcıların kamp resepsiyonuna kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 • Organizasyon komitesi Anatolia Bus Club olacaktır.
 • Kayıtlar pasaport ve kimlik bilgileriniz ile yapılacaktır.
 • Toplantıya katılanlar ücreti kabul etmiş sayılacaktır. Fiyatlar 5 Temmuz sabah 7 Temmuz öğlen arası geçerlidir. Katılımcıların geç gelmesi ya da erken ayrılması halinde ücret değişikliği yoktur.
 • Kayıt esnasında sürpriz hediyeler ve toplantı malzemeleri verilecektir.
 • Organizasyon Komitesi, katılımcıların güvenliğini tehdit edecek veya kötü davranışlarda bulunan kişilere direnme, yasaklama veya buluşma alanından çıkarma hakkına sahiptir.
 • Buluşma alanı içinde hız limiti 5 km’dir.
 • Dinlenme saatlerinde (24:00-08:00) yüksek sesle müzik dinlemek ve arabaları test etmek yasaktır.
 • Tüm katılımcılar kendi eşyalarına dikkat etmek zorundadır. Organizasyon Komitesi, oluşabilecek kayıp ve zararlardan sorumlu olmayacaktır.
 • Kamp alanını temiz tutun!!!
 • Organizasyon Komitesi programda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Organizatörlerin kararları her konuda geçerlidir.
 • Tüm VW Buslar ve diğer tüm araçlar (özellikle yurt dışından gelen) Türkiye’deki trafik kurallarına uymak zorundadır.
 • Kamp alanında her evcil hayvanın bir tasması olması zorunludur. Lütfen evcil hayvanınızın kakasını temizlemeyi unutmayın.
 • Kamp alanında mangal kullanabilirsiniz.
 • Elektrik kullanımları Organizasyon Komitesi tarafından kontrol edilecektir. Yüksek akımlı cihazları kullanmadan önce lütfen bilgi veriniz.
 • Buluşmaya katılanlar yukarıdaki kuralları kabul etmiş sayılacaktır.
 • Organizasyon Komitesi buluşmanın güvenli, keyifli ve huzurlu geçmesi için çalışıyor. Ancak yine de bu kültürü yaşatmak ve iyi bir buluşma geçirmek için yukarıdaki tüm kurallara uymak çok önemlidir. Uymayanlar alandan uzaklaştırılır.
 • Buluşmaya katılan her katılımcı yukarıdaki kuralları kabul edecek ve kayıt sırasında bu bildirimi imzalayacaktır.

Katılımınız için teşekkürler!

ORGANİZASYON KOMİTESİ
Scroll to top