Price

Price list /per day/

1-10 years – Free
11-99 years – 2.5 Euro
Bus/Camper – 6 Euro
Tent – 2.5 Euro.

Participation tax – 20 euro /per Bus, Car/
This price includes a gifts + T-shirt for the driver, all additional T-shirts are paid 10 euro.

Ценова листа /за ден/

1-10 години – Безплатно
11-99 години – 5 лева.
Бус/Кемпер – 12 лева.
Палатка – 5 лева.

Такса участие – 40 лв. /на Бус, Автомобил/
В тази цена са включени подаръци + фланелка за шофьора, всички допълнителни фланелки се заплащат по 20 лв.

Scroll to top